กระป๋องเครื่องดื่ม (Beverage Cans)

บริษัทเป็นผู้ผลิตกระป๋องเครื่องดื่มชั้นนำของประเทศไทยด้วยกำลังการผลิต 900 กระป๋อง/นาที/สายการผลิต ทุกสายการผลิตมีระบบการตรวจสอบคุณภาพ 100% เพื่อให้แน่ใจถึงความเป็นเลิศในเชิงคุณภาพ (Zero Defect)

ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มบางชนิด เช่น เครื่องดื่มบำรุงกำลังและน้ำผลไม้บางชนิดต้องการกระป๋องที่มีคุณภาพสูงเพื่อให้แน่ใจได้ว่า กระป๋องที่ผลิตมีความเหมาะสมกับเครื่องดื่มที่บรรจุ

บริษัทได้ติดตั้งระบบ Post Lacquer Repair เพื่อให้แน่ใจได้ว่ากระป๋องที่บริษัทผลิตมีความเหมาะสมกับสินค้าดังกล่าวข้างต้นอย่างแท้จริง

กระป๋องที่บริษัทผลิตสามารถใช้บรรจุได้ทั้งกาแฟ, เครื่องดื่มบำรุงกำลัง, น้ำผักและผลไม้, เครื่องดื่มสมุนไพรและอื่นๆ

Diameter
Imperial Reference
(Inches)
Metric Reference
(mm.)
202/113 52/46
202/200 52/50
211/206 65/57

* Can Height are adjustable