บรรจุภัณฑ์พลาสติกแบบป้องกันออกซิเจนซึมผ่าน
(High Oxygen Barrier Plastic Containers)

 • บรรจุภัณฑ์พลาสติกทนความร้อนสูง
  แบบถ้วย/ชาม (Plastic Cups/Bowls)
 • บรรจุภัณฑ์พลาสติกทนความร้อนสูง
  แบบถาด (Plastic Trays)


ข้อดีของบรรจุภัณฑ์พลาสติก
แบบป้องกันออกซิเจนซึมผ่าน :

 • ทนความร้อนสูงถึง 125 องศาเซลเซียส
 • สามารถทำให้อาหารร้อนได้โดยเครื่อง Microwave
 • อาหารที่บรรจุมีอายุการจัดเก็บได้นานถึง 2 ปี
 • อาหารที่บรรจุแล้วสามารถจัดเก็บได้ในอุณหภูมิปกติ ไม่ต้องใส่ตู้เย็น
 • สะดวกสบายในการพกพาและการบริโภค
 • สามารถที่จะกินได้ในถ้วย (ไม่ต้องเทใส่จาน)
 • สามารถที่จะใช้เครื่อง seamer สำหรับ
  ปิดกระป๋องมาปิดถ้วย/ชามพลาสติก
  (Plastic Cups/Bowls) นี้ได้
 • สามารถปิดด้วยฝาเหล็ก/ฝาอลูมิเนียม
  แบบฝาดึงเปิดได้ (Easy Open End)