บริการรับพิมพ์สีและเคลือบแลคเกอร์ (Printing & Lacquering Services)

บริษัทมีประสบการณ์มายาวนานกว่า   40   ปี   ในการอาบเคลือบแลคเกอร์   และการพิมพ์สีบนแผ่นเหล็กและแผ่นอะลูมิเนียม คุณภาพของการเคลือบแลคเกอร์และการพิมพ์สี เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางทั่วโลก

ในด้านของการอาบเคลือบแลคเกอร์ ทีมวิจัยและพัฒนาของบริษัท สามารถที่จะพัฒนาแลคเกอร์ที่เหมาะสมกับสินค้าที่บรรจุของท่าน เพื่อให้แน่ใจได้ว่าสินค้าของท่านจะมีคุณภาพที่ดี และสามารถเก็บรักษาไว้ได้ยาวนาน

ทางด้านของการพิมพ์สี   บริษัทได้ลงทุนเครื่องพิมพ์สีที่ทันสมัยที่สุด   ควบคุมด้วยระบบพิมพ์อัตโนมัติถึง   6   สี   ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ทั้งหมด ภายในห้องพิมพ์สีที่สะอาด และมีการควบคุมอุณหภูมิ ซึ่งคุณภาพงานพิมพ์ของบริษัทสามารถเทียบได้กับคุณภาพรูปถ่าย   บุคลากรของบริษัทได้รับการฝึกอบรมมาเป็นอย่างดีจากต่างประเทศ   นอกจากนี้   บริษัทยังสามารถให้คำแนะนำในการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ เพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของผู้บริโภค