บริษัท สวอนอินดัสทรี่ส์ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท สวอนอินดัสทรี่ส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทผลิตบรรจุภัณฑ์ประเภทโลหะ (กระป๋อง) ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ของบริษัท ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ในปัจจุบัน บริษัทสามารถผลิตกระป๋องโลหะได้ทุกชนิด ทั้งกระป๋องบรรจุอาหารทะเล กระป๋องบรรจุผักและผลไม้ กระป๋องบรรจุเครื่องดื่ม กระป๋องนมผง กระป๋องสเปรย์ กระป๋องทั่วไป รวมถึงฝาแบบดึงเปิดง่าย