กระป๋องบรรจุอาหารแบบ 2 ชิ้น (2 Pieces Food Cans)

มากกว่า   95%   ของกระป๋องบรรจุอาหารแบบ   2   ชิ้น   ที่บริษัทผลิตส่งขายให้กับลูกค้าเพื่อบรรจุปลาทูน่า   ปลาซาร์ดีน ปลาแมคเคอเรล (ทั้งอาหารคนและอาหารสัตว์) สำหรับการส่งออกไปทั่วโลก ประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกอาหารกระป๋องชั้นนำของโลก ซึ่งความสำเร็จทางการตลาดของอุตสาหกรรมอาหารกระป๋องของประเทศ ส่วนหนึ่งเกิดจากคุณภาพของกระป๋องที่ใช้บรรจุมีคุณภาพสูง บริษัทมีเครื่องจักรอัตโนมัติความเร็วสูงที่นำเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกา เยอรมัน พร้อมติดตั้งระบบควบคุมคุณภาพแบบการตรวจสอบ   100%   บนสายการผลิตเพื่อให้แน่ใจได้ว่า   คุณภาพกระป๋องทุกใบที่บริษัทผลิตก่อนการส่งมอบถึงมือผู้บริโภคมีคุณภาพที่ดี

กระป๋องบรรจุอาหารแบบ 2 ชิ้น ที่บริษัทผลิตสามารถทำมาจากเหล็กทินฟรีสตีล (Tin Free Steel), แผ่นเหล็กเคลือบดีบุก (Tinplate), อะลูมิเนียม (Aluminium), แผ่นเหล็กเคลือบฟิล์มพลาสติก (Laminated Steel), และแผ่นอะลูมิเนียมเคลือบด้วยฟิล์มพลาสติก PET* (PET Aluminium Laminated Sheet)

นอกจากนี้บริษัทสามารถผลิตกระป๋องบรรจุอาหารแบบ   2   ชิ้น   ทั้งแบบพิมพ์สีและไม่พิมพ์สี   รวมถึงการผลิตกระป๋องบรรจุอาหารแบบ 2 ชิ้น ที่สามารถวางซ้อนกันได้ดี

Diameter
Imperial Reference
(Inches)
Metric Reference
(mm.)
209 63
211 65
300 73
307 83
401 99
Oval Can -
Club Can -

* Can Height are adjustable

*PET : Poly Ethylene Terepthalate