บริษัท สวอนอินดัสทรี่ส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทผลิตบรรจุภัณฑ์ประเภทโลหะ (กระป๋อง) ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ของบริษัท ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

 

           ในปัจจุบัน  บริษัทสามารถผลิตกระป๋องโลหะได้ทุกชนิด ทั้งกระป๋องบรรจุอาหารทะเล กระป๋องบรรจุผักและผลไม้ กระป๋องบรรจุเครื่องดื่ม กระป๋องนมผง กระป๋องสเปรย์ กระป๋องทั่วไป รวมถึงฝาแบบดึงเปิดง่าย

ประวัติบริษัท

ผู้ก่อตั้ง : นายวีระ เดชธำรง และ นายวิวัฒน์ เดชธำรง

พ.ศ. 2508 : ก่อตั้งโรงงานพิมพ์สีบนแผ่นเหล็ก

พ.ศ. 2510 : ก่อตั้งโรงงานผลิตกระป๋องสเปรย์

พ.ศ. 2513 : ขยายสายการผลิตกระป๋องสี, กระป๋องน้ำมันเครื่อง, กระป๋องน้ำมันพืชและอื่นๆ

พ.ศ. 2528 : เปลี่ยนชื่อบริษัทจาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด สวอนอินดัสทรี่ส์ มาเป็น  บริษัท สวอนอินดัสทรี่ส์ (ประเทศไทย) จำกัด 
                  : พร้อมทั้งขยายสายการผลิตกระป๋องนมผง และ
พ.ศ. 2532 : ย้ายโรงงานจากอำเภอบางเขน จังหวัด กรุงเทพมหานคร มาอยู่ที่ นิคมอุตสาหกรรมบางพลี จังหวัด สมุทรปราการ
                  : ขยายโรงงานและสายการผลิตกระป๋องอาหาร (Sanitary can) และฝาแบบดึงเปิดง่าย (Easy Open End)
พ.ศ. 2537 : ขยายสายการผลิตฝาเครื่องดื่ม (Easy Open End-SOT) พร้อมกระป๋องเครื่องดื่มแบบ 3 ชิ้น (3 Pieces Beverage Can)
พ.ศ. 2543 : ขยายสายการผลิตกระป๋องอาหารแบบ 2 ชิ้น (2 Pieces Sanitary Can)
พ.ศ. 2547 : เพิ่มทุนจดทะเบียน จาก 150,000,000 บาท มาเป็น 400,000,000 บาท :ขยายโรงงานเพื่อเพิ่มสายการผลิตเครื่องตัดเหล็ก (Coil Cutting), เครื่องเคลือบแลคเกอร์ (Lacquering) และเครื่องพิมพ์สี (Printing)
พ.ศ. 2548 : ลงทุนติดตั้งเครื่องพิมพ์ 6 สีที่ทันสมัยที่สุดในขณะนั้น
พ.ศ. 2550 : เพิ่มกำลังการผลิตกระป๋องอาหาร แบบ 2 ชิ้น  (2 Pieces Sanitary Can)
พ.ศ. 2551 : เพิ่มทุนจดทะเบียน จาก 400,000,000 บาท เป็น 800,000,000 บาท 
                 : ร่วมลงทุนกับ TOYO SEIKAN KAISHA, LTD., JAPAN ซึ่งเป็นบริษัทผลิตกระป๋องที่ใหญ่ที่สุดของประเทศญี่ปุ่นและเป็นอันดับที่ 5 ของโลก สำหรับการผลิตกระป๋องเครื่องดื่ม แบบ 2 ชิ้น (2 Pieces Beverage Can)

วัฒนธรรมสวอน

         เราในฐานะของผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์โลหะที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย ได้มีการขับเคลื่อนองค์กรผ่านค่านิยมหลักจนนำไปสู่การประพฤติ ซึ่งพนักงานทุกคนในองค์กรมีส่วนสำคัญในการร่วมกันผลักดันองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ตามวิสัยทัศน์ขององค์กร อันจะสร้างคุณค่า นำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกันผ่านวัฒนธรรมองค์กรดังนี้

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

       บริษัท สวอนอินดัสทรี่ส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับรางวัล 

TPM Excellence Category A-2022 จาก สถาบัน Japan Institute of Plant Maintenance (JIPM) และได้เดินทางไปที่ประเทศญี่ปุ่น

ในวันที่ 21 มี.ค 2566 เพื่อรับรางวัล นำทีมโดยคณะผู้บริหาร ผู้จัดการ 

และตัวแทนคณะทำงานของโรงงานผลิต 1 และ 3 ซึ่งเป็นรางวัลแห่งเกียรติยศ เพื่อเป็นการรับรองว่าองค์กรมีระบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงสุด เราดำเนินกิจกรรม TPM นำมาซึ่งผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพในการดำเนินงานด้านการผลิต, คุณภาพผลิตภัณฑ์, การลดต้นทุน

    บริษัทสวอนอินดัสทรี่ส์ (ประเทศไทย) จำกัดได้รับรางวัล Green Industry (2023) จากกระทรวงอุตสาหกรรม ในประเภท อุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 3 คือการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบมีการติดตามประเมินผลและทบทวนเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องรวมถึงการได้รับรางวัลด้านสิ่งแวดล้อมที่เป็นที่ยอมรับและการรับรองมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ ทั้ง 5 โรงงานผลิต

บริษัทสวอนอินดัสทรี่ส์ (ประเทศไทย) จำกัดได้มาตรฐาน ISO standard :

       ISO 9001 : 2015 ระบบบริหารงานคุณภาพ  ระบบมาตรฐานบริหารงานคุณภาพระดับสากลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการคุณภาพในองค์กร เหมาะกับทุกองค์กรในทุกสายงาน ช่วยยกระดับประสิทธิภาพในการทำงานและกระตุ้นให้องค์กรมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

บริษัทสวอนอินดัสทรี่ส์ (ประเทศไทย) จำกัดได้มาตรฐาน FSSC standard :

      FSSC 22000 : ระบบการรับรองความปลอดภัยสำหรับการผลิตอาหาร  ซึ่งได้รับการเปรียบเทียบและรับรองโดย Global Food Safety Initiative (GFSI)  FSSC 22000 สำหรับห่วงโซ่อาหารประเภทที่ 1 – การผลิตบรรจุภัณฑ์อาหารและวัสดุบรรจุภัณฑ์

บริษัทสวอนอินดัสทรี่ส์ (ประเทศไทย) จำกัดได้มาตรฐาน ISO standard :

      ISO 14001 : 2015 ระบบมาตรฐานสากลด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

      ISO 45001 : 2018 ระบบมาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

      

YOUR PARTNER IN PACKAGING SOLUTION

Contact us : 

171 Moo 17 Bangna-Trad Road, Bangsaothong,
Bangsaothong District, Samutprakan, 10570, Thailand.

Tel : + (66) 2-705 3051

Fax: + (66) 2-315 1094

Email : sales_mkt@swan.co.th
             marketing@swan.co.th
             metalcan_info@swan.co.th

SWAN Swan Industries (Thailand) Co., Ltd.