วันที่ 21 มี.ค 2566  บริษัท สวอนอินดัสทรี่ส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับรางวัล TPM Excellence Category A-2022 จาก สถาบัน Japan Institute of Plant Maintenance (JIPM) และได้เดินทางไปที่ประเทศญี่ปุ่นเพื่อรับรางวัล นำทีมโดยคณะผู้บริหาร ผู้จัดการ และตัวแทนคณะทำงานของโรงงานผลิต 1 และ 3 ซึ่งเป็นรางวัลแห่งเกียรติยศ เพื่อเป็นการรับรองว่าองค์กรมีระบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงสุด เราดำเนินกิจกรรม TPM นำมาซึ่งผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพในการดำเนินงานด้านการผลิต, คุณภาพผลิตภัณฑ์, การลดต้นทุน และการปรับปรุงวัฒนธรรมองค์กร

      โรงงานผลิตของสวอนฯ ทั้ง 6 โรงงาน ทุกโรงงานดำเนินกิจกรรม Total Productive Maintenance (TPM) เราเริ่มฝึกอบรมกิจกรรม TPM  และมีการ Kick off กิจกรรมอย่างเป็นทางการ โดยจัดตั้ง Model line ตั้งแต่ปี 2561 เพื่อดำเนินกิจกรรมทั้ง 8 Pillars ตามวิสัยทัศน์ของผู้บริหารที่ว่า ในสถานการณ์ที่ต้นทุนการผลิตมีแนวโน้มสูงขึ้นมาก บริษัทจำเป็นต้องยกระดับกระบวนการต่างๆให้มีประสิทธิผลมากขึ้นอย่างเร่งด่วน บริษัทมีความมุ่งมั่น ที่จะนำระบบ TPM มาประยุกต์ใช้ ทั่วทั้งองค์กร โดยเน้นการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกคน เพื่อทำให้บริษัทของเรา มีประสิทธิภาพการผลิตที่ดี ลดการสูญเสีย และ เพิ่มขีดความสามารถของพนักงานและองค์กร ในการแข่งขัน อย่างยั่งยืนต่อไป

 

YOUR PARTNER IN PACKING SOLUTION

Contact us : 

171 Moo 17 Bangna-Trad Road, Bangsaothong,
Bangsaothong District, Samutprakan, 10570, Thailand.

Tel : + (66) 2-705 3051

Fax: + (66) 2-315 1094

Email : sales_mkt@swan.co.th
             marketing@swan.co.th
             metalcan_info@swan.co.th

SWAN Swan Industries (Thailand) Co., Ltd.