กระป๋องสเปรย์ (Aerosol Cans)

บริษัทเป็นผู้ผลิตกระป๋องสเปรย์แบบเชื่อมด้วยไฟฟ้าเป็นรายแรกในประเทศไทย ในปัจจุบันนี้ บริษัทเป็นผู้ผลิตกระป๋องสเปรย์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ซึ่งคุณภาพกระป๋องที่บริษัทผลิตได้รับการยอมรับกันอย่างกว้างขวาง ทั้งจากประเทศสหรัฐอเมริกา ยุโรป และญี่ปุ่น

กระป๋องที่บริษัทผลิตมีการตรวจสอบคุณภาพแบบ 100% บนสายการผลิต เพื่อให้แน่ใจได้ว่า กระป๋องที่บริษัทผลิตจะไม่มีการรั่วและเกิดการระเบิดขึ้นในระหว่างการบรรจุ รวมถึงการจัดจำหน่ายสินค้าสู่ผู้บริโภค

Diameter
Imperial Reference
(Inches)
Metric Reference
(mm.)
202 52
206 57
211 65

* Can Height are adjustable