ฝาเครื่องดื่มแบบดึงเปิดง่าย (Easy Open Ends - Stay On Tab)

ฝาเครื่องดื่มแบบดึงเปิดง่ายที่บริษัทผลิต ผลิตจากเครื่องจักรที่ทันสมัย ด้วยความเร็วในการผลิต 2,100 ฝาต่อนาที คุณภาพสินค้าที่บริษัทผลิตได้รับการยอมรับจากบริษัทชั้นนำของโลก ฝาที่บริษัทผลิตสามารถใช้ได้ทั้งแบบบรรจุก๊าซ หรือ แบบบรรจุด้วยระบบสูญญากาศ

Diameter
Imperial Reference
(Inches)
Metric Reference
(mm.)
113 46
200 50
206 57