กระป๋องนมผงและกระป๋องอาหารแห้ง (Powdered Milk & Dried Food Cans)

นมผง ถือได้ว่าเป็นอาหารที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับเด็กอ่อน เด็ก ผู้สูงอายุ ดังนั้น ความสะอาดของบรรจุภัณฑ์สำหรับบรรจุนมผง จึงมีความสำคัญยิ่งต่อภาพรวมของสินค้า ด้วยตระหนักถึงการผลิตบรรจุภัณฑ์ที่ถูกสุขลักษณะ บริษัทได้ลงทุนสร้างห้องผลิตบรรจุภัณฑ์ที่สะอาด เพื่อให้แน่ใจได้ว่า กระป๋องบรรจุนมผงที่บริษัทผลิตมีความปลอดภัย สะอาด และพร้อมใช้

นอกจากการผลิตบรรจุภัณฑ์สำหรับบรรจุนมผง   บริษัทยังมีการผลิตกระป๋องสำหรับบรรจุอาหารแห้ง   อาหารว่าง   ลูกกวาด ถั่วประเภทต่างๆ เป็นต้น

Diameter
Imperial Reference
(Inches)
Metric Reference
(mm.)
211 65
300 73
307 83
401 99
402 105
500 127
603 153
707 189

* Can Height are adjustable