กระป๋องทั่วไป (General Line Cans)

บริษัทเป็นผู้ผลิตกระป๋องเบ็ดเตล็ดทุกขนาดสำหรับทุกอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมสี, อุตสาหกรรมเคมี, อุตสาหกรรมน้ำมันหล่อลื่น, อุตสาหกรรมผลิตยาฆ่าแมลง และอุตสาหกรรมก่อสร้าง เป็นต้น

กระป๋องที่บริษัทผลิตมีรูปร่างหลายแบบ หลายขนาด ตั้งแต่ขนาดบรรจุ 0.1 - 50 กิโลกรัม และสามารถพิมพ์สีได้หลากหลายตามความต้องการ


ถัง (Pail and Drum)

Diameter
Imperial Reference
(Inches)
Metric Reference
(mm.)
1104/1013 285/275
1013/1104 275/285
1506/1415 390/380

* Can Height are adjustable